protetyka

- licówki ( porcelanowe, kompozytowe)
- korony porcelanowe na podbudowie metalowej, złotej lub z cyrkonu
- korony pełnoceramiczne
- uzupełnienia protetyczne stałe (mosty i mosty adhezyjne)
- uzupełnienia ruchome (protezy szkieletowe, protezy osiadające, protezy elastyczne)

Odwiedziny:98829

logostopka

?>